In het algemeen uitten leden hun lidmaatschap actief:  NSB’ers lieten hun lidmaatschap op een aantal manieren zien: door het dragen van uniformen, insignes, het verkopen van kranten en het plaatsen van affiches achter de ramen. Bovendien bezochten velen van hen regelmatig bijeenkomsten en vervulde de helft van de leden een functie in de – zeer uitgebreide – NSB-organisatie.

Het lidmaatschap hield bovendien een sociaal netwerk in. Voor elke hobby en beroep waren aparte organisaties, evenals voor vrouwen en voor kinderen. Deze bijeenkomsten werden door leden vaak als gezellig bestempeld.

Geweld speelde een belangrijke rol in de NSB. Mannen moesten bijvoorbeeld lid worden van de WA, de paramilitaire tak van de NSB. Als NSB’ers werkten ze actief mee aan de Jodenvervolging.

Een keerpunt in de oorlog was voor de NSB’ers dinsdag 5 september 1944. Op die dag, de zogenaamde Dolle Dinsdag, dacht iedereen dat de bevrijding door de geallieerden nabij was. NSB’ers vluchtten massaal naar Duitsland.

Een aantal leden die in Nederland achterbleven zegden hun lidmaatschap op, vaak per brief. In hun brieven valt op dat ze schrijven over hun teleurstelling in de organisatie, maar ook over hun blijvende geloof in de ideologie, in het nationaalsocialisme. Een ander deel bleef geloven in het nationaalsocialisme en bleef lid van de NSB. Zij waren de laatste actieve leden van een beweging van politiek actieve, grotendeels door ideologie gemotiveerde Nederlandse nationaalsocialisten, die ondanks hun politieke keuze niet geïsoleerd stonden in de Nederlandse samenleving.

A lot of people listening to NSB leader Anton Mussert, June 25th, 1942
NSB member puts a poster on the wall
Children of NSB members celebrating Christmas on December 26th, 1943
Women visit the NSBO course 'Creating new from old'