16 juli 2013

Het NIOD heeft een deel van het omvangrijke archief van de Stichting Vriendenkring Neuengamme ontsloten. Deze stichting stelt zich als doel de herinnering aan concentratiekamp Neuengamme levend houden door documentatie te verzamelen, bijstand te bieden aan overlevenden en nabestaanden en de slachtoffers te herdenken. Dit archief is één van de vele belangrijke archieven die het NIOD heeft van belangenorganisaties van oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers.

Concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg, 1941-1942. Tewerkgestelden werken aan de bouw van het Dove - Elbe kanaal. Links vooraan staat Salo Blechner.

De Stichting Vriendenkring Neuengamme is opgericht op 23 februari 1993 en is voortgevloeid uit de Amicale Internationale de Neuengamme. Deze organisatie was een Oost-Europees initiatief en had een communistisch karakter. De overlevenden en nabestaanden van slachtoffers van Neuengamme werden in deze internationale organisatie vertegenwoordigd door een Nederlandse communist. Aan het einde van de Koude Oorlog is de Stichting Vriendenkring Neuengamme opgericht.

Het archief bevat voornamelijk brieven en verslagen. Ook zijn er bijzondere foto’s en audiovisueel materiaal ontsloten. Het archief is deels openbaar.

Archieven van lotgenoten

Na de Tweede Wereldoorlog hebben vele oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers zich verenigd in belangenorganisaties. Deze organisaties vormen een essentieel onderdeel van de geschiedenis van de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Hun archieven bevatten veel informatie over de verwerking van de oorlog in Nederland en Nederlands-Indië. 

Dit belangwekkend erfgoedmateriaal is voor een groot deel ondergebracht bij het NIOD en toegankelijk gemaakt voor onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Meer informatie:

Archief 872 Stichting Vriendenkring Neuengamme