12 maart 2014

Het artikel '“They Have Forgotten to Gas You”: Post-1945 Antisemitism in the Netherlands.'  van Evelien Gans is gepubliceerd in de bundel Dutch Racism, samengesteld door Philomena Essed en Isabel Hoving. In deze nieuwe bundel behandelen onderzoekers onderwerp Racisme in Nederland en de (voormalige) Nederlandse kolonies. In de bundel staan twee vragen centraal: Welke factoren dragen bij aan de complexiteit van het Nederlandse racisme? En waarom wordt het concept racisme zo intens betwist?

Lees meer>>>>