26 juni 2015

NIOD-onderzoeker Jaap Cohen heeft de ASCH (Amsterdam School for Culture and History) dissertatieprijs 2014-2015 voor zijn proefschrift De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira. Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis  ontvangen. Op 25 juni kreeg hij deze prijs uit handen van ASCH-directeur Geert Janssen.

Overhandiging prijs. foto: Brigit van der Pas

Jaap Cohen promoveerde vorige maand cum laude op deze studie en wordt door de jury van dissertatieprijs geprezen voor zijn diepgaand archiefonderzoek, een heldere analyse van vier eeuwen Portugees-Joodse  geschiedenis en zijn vrije schrijfstijl.

Meer informatie over de prijs staat op de UvA-website.