18 augustus 2020

De oorlog in Europa is in mei 1945 weliswaar door de geallieerden gewonnen, maar de strijd tegen Japan is bij aanvang van augustus nog in volle gang. Voor de drie grote 'winnaars' van de Tweede Wereldoorlog, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie, is er na de capitulatie van Duitsland een hoop te bespreken - en zo gebeurt op de Conferentie van Potsdam, die van 17 juli tot 2 augustus plaatsvindt. Naast de toekomst van het bezette Duitsland staat de beëindiging van de oorlog in Azië prominent op de agenda.

In de longread over augustus 1945 leest u persoonlijke getuigenissen over het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië.

In de twaalfdelige serie Bevrijdingsverhalen staan individuele ervaringen centraal. Militaire strijd, vernielingen en evacuaties maakten evenzeer deel uit van deze ervaringen als blijdschap en opluchting. In Nederlands-Indië verliep het einde van de Tweede Wereldoorlog bovendien heel anders dan in Nederland. De wisselende perspectieven, van vervolgden en vervolgers, van ondergrondse werkers en NSB’ers, van burgers en militairen en van kolonisator en gekoloniseerde, laten zien dat wat voor de een bevrijding was, voor de ander onvrijheid betekende en dat intense vreugde over het afgeworpen juk naast vertwijfeld verdriet kon staan. Vanaf augustus 2019 verschijnt iedere maand een nieuwe longread.

Eerdere afleveringen zijn hier te vinden:

Beeldbank WO2 - NIOD