14 juli 2020

De zomer van 1945 zijn maanden van feest, maar ook van verdriet en rouw, schaarste en armoede. Rode Kruislijsten met vermisten en vermoorden tonen de gruwelijke werkelijkheid van vijf jaar nationaalsocialisme. De Nederlandse aanhangers van deze ideologie zitten in kampen opgesloten, in afwachting van hun berechting.

Staat Nederland vanaf de bevrijding in mei in het teken van wederopbouw, in Nederlands-Indië zucht men nog onder het Japanse bewind. De situatie in de kampen daar wordt steeds nijpender en het verlangen naar de bevrijding onverminderd groot.

In de longread van juni en juli 1945 gaat het over de zomer van 1945 die op veel verschillende manieren wordt beleefd. 

In de twaalfdelige serie Bevrijdingsverhalen staan individuele ervaringen centraal. Militaire strijd, vernielingen en evacuaties maakten evenzeer deel uit van deze ervaringen als blijdschap en opluchting. In Nederlands-Indië verliep het einde van de Tweede Wereldoorlog bovendien heel anders dan in Nederland. De wisselende perspectieven, van vervolgden en vervolgers, van ondergrondse werkers en NSB’ers, van burgers en militairen en van kolonisator en gekoloniseerde, laten zien dat wat voor de een bevrijding was, voor de ander onvrijheid betekende en dat intense vreugde over het afgeworpen juk naast vertwijfeld verdriet kon staan. Vanaf augustus 2019 verschijnt iedere maand een nieuwe longread.

Eerdere afleveringen zijn hier te vinden: