6 februari 2015

Medio jaren vijftig was dominee G. Winters belast met de geestelijke verzorging van Nederlanders en Duitsers die wegens oorlogsmisdaden in de strafgevangenis van Breda gedetineerd waren. De dankbrieven die hij van hen ontving zijn vanaf nu beschikbaar voor onderzoek. Onder de briefschrijvers zijn enkele hooggeplaatste SD’ers en NSB’ers.

handtekening van BdS Harster

SD-officier Wilhelm Harster was als Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD verantwoordelijk voor de deportatie van Nederlandse Joden. Van zijn gevangenisstraf van twaalf jaar zat hij de helft uit. In oktober 1955 werd hij vrijgelaten. Tien weken later schreef hij dominee Winters dat hij probeerde “wieder ein normaler deutscher Bürger zu werden”.

SD’er Friedrich Viebahn was veroordeeld wegens deelname aan Silbertanne-moorden. Een jaar na zijn vrijlating in het voorjaar van 1956 hoopte hij dat de levensomstandigheden van zijn mede-gevangenen verbeterd waren. Vanwege hun gemeenschappelijke “schwere menschliche Schicksal” voelde hij zich nog steeds verbonden met “die armen Kerle”.

Johanna Dorothea Eschauzier was de echtgenote van Cornelis van Geelkerken, de plaatsvervangend leider van de NSB en hoofd van de Jeugdstorm. Daags na de kerst van 1955 vertrouwde zij dominee Winters toe: “God geve dat ook wij weer eens samen deze dagen mogen gedenken”.

De stukken zijn beperkt openbaar. Voor inzage is ondertekening van een archiefverklaring vereist. Ze zijn ondergebracht in archief 270a Bijzondere Rechtspleging, inventarisnummers 97 t/m 113.