22 februari 2018

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en Universiteit Utrecht organiseren op 7 en 8 december 2018 de internationale conferentie Genocide Genocide after 1948: 70 Years of Genocide Convention. Voor deze conferentie is een call for papers.

Op 9 december 1948 keurden de Verenigde Naties de Conventie ter Voorkoming en Bestraffing van Genocide goed. Ondanks deze toewijding om genocide te voorkomen en zijn daders te straffen, hebben zich verschillende gevallen van genocide voorgedaan, zoals b.v. in Azië, Afrika en het Europese vasteland zelf. Miljoenen mensen zijn categorisch vermoord vanwege hun echte of vermeende groepsidentiteit: nationaal, etnisch, raciaal, religieus, politiek. Welke impact heeft de conventie en welke veranderingen waren relevant in de naoorlogse periode? Deze multidisciplinaire conferentie zal historici, sociale wetenschappers en anderen samenbrengen om de oorzaken, het verloop en gevolgen van genocide vanuit een mondiaal perspectief te onderzoeken. De conferentie erkent de verschillen tussen genocide als een juridisch, historisch en sociaalwetenschappelijk concept en is van plan verschillende benaderingen op te nemen.

We verwelkomen papers over verschillende gevallen op verschillende continenten en decennia, evenals kritische kwesties die verband houden met massaal geweld, waaronder, maar niet beperkt tot, bijvoorbeeld de context van postkolonialisme, de context van de Koude Oorlog en de hedendaagse context; de context van oorlog, burgeroorlog en oproer; machtsdynamiek binnen de staat en politieke polarisatie; vormen en instellingen van geweld; politieke economie, demografie, ecologie en geografie; ideologie, nationalisme en identiteitspolitiek; daders en individuele daders, slachtoffers en derden; democratisering; niet-statelijke actoren.

De conferentie zal bestaan ​​uit zes hoofdthema's:

  • Het concept van genocide en internationaal recht
  • (Burger) oorlog en genocide
  • Het plegen van de daden
  • Genocide in Azië
  • Genocide in het Midden-Oosten
  • Genocide in Afrika

 

We moedigen zowel theoretische als empirische inzendingen aan. De conferentie bestaat uit een combinatie van indelingen, waaronder eerder gecirculeerde paper-sessies, openbare evenementen en boekpanels.

Samenvattingen voor papers of panels (maximaal 300 woorden) inclusief een korte biografische verklaring (maximaal 100 woorden) kunnen vóór 1 mei 2018 worden ingediend bij: genocideconference2018@niod.knaw.nl.

Contactinformatie:

Neem voor alle algemene vragen contact op met Barbara Boender via b.boender@niod.knaw.nl, of Martine van den Heuvel via m.van.den.heuvel@niod.knaw.nl.