1 december 2015

In samenwerking met Amsterdam University Press presenteert het NIOD de uitgave Seeking Peace in the Wake of War. Deze studie is een onderdeel van de NIOD serie NIOD Studies on War, Holocaust and Genocide.

Het NIOD geeft een Engelstalige serie boeken uit met wetenschappelijke, peer-reviewed artikelen over de impact van oorlog, holocaust en genocide op samenlevingen. Seeking Peace in the Wake of War, Europe, 1943-1947, is het nieuwste deel uit deze serie. NIOD onderzoeker Peter Romijn is als redacteur betrokken bij deze uitgave.

Over het boek:
Toen de Tweede Wereldoorlog eindigde lag Europa in puin. Toch vonden er in de jaren tussen 1943 en 1947 zeer omvangrijke veranderingen plaats die van essentieel belang bleken voor het ontstaan van het hedendaagse Europa. Seeking Peace in the Wake of War zoomt in op de cruciale periode van de neergang van de Nazi heerschappij tot de komst van de Koude Oorlog. Door middel van een serie van samenhangende case studies die het hele Europese continent omvatten, laten de auteurs zien hoe samenlevingen in deze vijf jaar over gaan van oorlog naar vrede. De auteurs verkennen deze transformatie op verschillende schaal en op verschillende niveaus: lokaal en regionaal, etnisch en nationaal en internationaal. 

De redacteuren van de NIOD-serie zijn: Peter Keppy (NIOD), Ingrid de Zwarte (NIOD en Universiteit van Amsterdam), Karel Berkhoff (NIOD), en Thijs Bouwknegt (NIOD). Vragen, neem contact op met hoofdredacteur Peter Keppy. P.Keppy@niod.knaw.nl