4 juni 2012

Onder leiding van publiciste Elma Drayer wordt er op 12 juni in de Rode Hoed in Amsterdam gedebatteerd over het aanhoudende rumoer rond 4 mei.

In haar twee jaar geleden verschenen boek Zestig jaar herrie om twee minuten stilte beschrijft de historica Maud van de Reijt de roemruchte geschiedenis van de 4 mei herdenking. Aan het rumoer komt geen einde, want ook dit jaar leidden oude vragen tot nieuwe controverses: waarom herdenken we op 4 mei niet louter de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog? Waarom mogen Duitsers niet bij de plechtigheden aanwezig zijn? En waarom is het op Schiermonnikoog sinds jaar en dag de normaalste zaak van de wereld om op 4 mei langs de graven van Duitse soldaten te lopen en leidde dit jaar een initiatief om dat ook in Vorden te doen tot nationale ophef?

Publiciste Elma Drayer leidt een debat met veel van de hoofdrolspelers in editie 2012 van deze slepende kwestie: journalist Ewoud Sanders (NRC), politicoloog David Barnouw (NIOD), Dennis Pekel (vliegtuigje Vorden), Hans Blom (Verzetsmuseum), historicus Maud van de Reijt en advocaat Herman Loonstein (FJN). Drayer vraagt naar hun overwegingen, maar wil ook weten hoe zij denken dat de herdenking er in 2045, honderd jaar na dato, uit zal zien.

Locatie: Oosterhuiszaal, De Rode Hoed, Keizergracht 102, Amsterdam