26 augustus 2019

Bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies kan de vlag uit. Op 23 augustus werd bekendgemaakt dat de European Holocaust Research Infrastructure (EHRI), waarvan het NIOD al negen jaar de coördinator is, opnieuw financiering krijgt van de Europese Unie om zijn diensten en producten te behouden en verder te ontwikkelen. En dit keer niet als project, maar als een permanente organisatie.

Sinds 2010 werkte EHRI aan het opbouwen en ondersteunen van een netwerk en digitale infrastructuur voor internationale Holocaust-onderzoekers. Het NIOD is al negen jaar coördinator van dit internationale consortium. Dit consortium krijgt nu een permanente status, waarin de subsidie van de Europese Unie vervangen zal worden door gezamenlijke financiering van een groep lidstaten. In dit model blijven het NIOD en Nederland een belangrijke rol spelen.

Foto: Maarten Nauw voor EHRI

Bestrijden van Antisemitisme
De Europese Raad heeft in december 2018 een verklaring aangenomen over de internationale bestrijding van groeiend antisemitisme, en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke veiligheidsaanpak om Joodse gemeenschappen en instellingen te beschermen. Het belang van internationaal holocaustonderzoek, dat door EHRI van tools wordt voorzien, wordt hierin benoemd:

Holocaust remembrance, research and education are key to understanding the history of the founding of the EU. Through Horizon 2020, the EU has set-up the European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) in the Netherlands. Its goal is to strengthen the network of European research on the Holocaust and contribute to a European perspective on the Holocaust. (Q&A Fact Sheet Eurobarometer survey on Antisemitism in Europe)

Over EHRI – de European Holocaust Research Infrastructure
EHRI biedt via zijn online portal toegang tot informatie over internationale Holocaustbronnen, en verstrekt middelen en methoden waarmee onderzoekers en archivarissen gezamenlijk kunnen werken met dergelijke bronnen. Naast het bieden van een online platform, faciliteert EHRI ook een uitgebreid netwerk van onderzoekers, archivarissen en anderen om samenwerking en uitwisseling te bevorderen en nieuwe, grensoverschrijdende benaderingen voor de studie van de Holocaust te initiëren. EHRI probeert daarmee een van de belangrijkste uitdagingen van het Holocaustonderzoek te overwinnen: de enorme verspreiding van het archiefmateriaal in heel Europa en daarbuiten, en de bijbehorende fragmentatie van de geschiedschrijving.

www.ehri-project.eu