2 juli 2018

Het Europese Horizon2020-project European Holocaust Research Infrastructure is opgenomen in de ESFRI Roadmap 2018 (European Strategy Forum on Research Infrastructures) om toe te treden tot het ecosysteem van ESFRI. Dit is een eerste stap naar een duurzame toekomst voor EHRI na afloop van het project in 2019.

 

Het Europese Horizon2020-project European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) is opgenomen in de ESFRI Roadmap 2018 (European Strategy Forum on Research Infrastructures) om toe te treden tot het ecosysteem van ESFRI. Dit is een eerste stap naar een duurzame toekomst voor EHRI na afloop van het project in 2019.

NIOD is sinds 2010 coördinator van EHRI. Dit Europese project maakt het via de EHRI portal mogelijk om archieven over de Holocaust in Europa, Israël en de Verenigde Staten te vinden. Daarnaast organiseren de vele partner-instellingen onder andere fellowships, workshops en seminars voor onderzoekers.

EHRI was één van zes projecten die toegevoegd zijn aan de 2018 ESFRI Roadmap en het enige project binnen de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. De opname binnen ESFRI bevestigt de belangrijke prestaties van het EHRI-project tot nu toe en het markeert het feit dat de missie en activiteiten van EHRI door beleidsmakers als strategisch belangrijk worden gezien. Het is daarom voor EHRI een grote mijlpaal op weg naar een duurzame toekomst na 2019.

Meer informatie over ESFRI.