20 januari 2012

Het Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR)-archief kan nu digitaal worden geraadpleegd. De Einsatzstab had tijdens de bezetting als belangrijkste taak het leegruimen van verlaten joodse huizen. De inboedel werd vervolgens naar Duitsland gestuurd. Het archief bevat lijsten met ontruimde huizen, inventarissen van de inboedels en bewijzen van ontvangst.

Dr. P. Grimsted - in samenwerking met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het NIOD - deed onderzoek naar de activiteiten van de Einsatzstab en inventariseerde welke Europese archieven delen van de Einsatzstab-archieven in hun collecties hebben. De studie kan worden ingezien op de website van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Het digitaliseringsproject is financieel mogelijk gemaakt door de Conference on Jewish Material Claims Against Germany, een internationaal samenwerkingsverband dat zich sinds 1951 bezighoudt met de vertegenwoordiging van Holocaust-slachtoffers.

 

Eén van de formulieren gebruikt door de Einsatzstab: niet alle huizen werden geplunderd na deportatie van de bewoners. Leden van het Deutsche Theater in den Niederlanden betrokken de Bankastraat 13 in Den Haag