14 juli 2017

Het NIOD gaat een inventariserend onderzoek uitvoeren naar de kwestie van erfpachtbetalingen aan de gemeente Den Haag door geïnterneerden in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Dit onderzoek heeft als doel na te gaan of in de bewaard gebleven archieven gegevens te vinden zijn over personen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië geïnterneerd waren, in dezelfde periode huiseigenaren in Den Haag waren en bij terugkomst in Den Haag een rekening kregen voor de in die periode niet betaalde erfpacht en/of straatgeld.

Het inventariserend onderzoek wordt in september afgerond.

Voor een uitgebreide toelichting zie brief aan gemeenteraad Den Haag.

Repatrianten uit Nederlandsch-Indië (1946-48) in ruim-dormitory van (vermoedelijk) de "Almazora