5 april 2012

Hoe komt het dat sommige gevangenen van de Gulag - velen onder hen onterecht veroordeeld - eenmaal vrijgelaten uit de kampen trouw aan de partij bleven die verantwoordelijk was voor hun internering? In het kamp hadden ze gevochten om te overleven. Daarna moesten ze vechten om te re-integreren in de maatschappij, zich te verzoenen met familie en vrienden en opnieuw aansluiting te vinden bij de Partij.

Gebaseerd op mondelinge getuigenissen, archieven en ongepubliceerde memoires brengt Keeping Faith with the Party de verhalen in kaart van zij die terugkeerden en hun rotsvaste geloof in de CPSU en het Communistische project behielden. Nanci Adlers grondige onderzoek geeft dieper inzicht in de dynamiek van het communisme van de Sovjet-Unie; hoe individuen overleven binnen repressieve regimes en hoe deze repressieve regimes ook weer overleven in deze individuen.

Bestel dit boek bij Indiana University Press of raadpleeg de NIOD-bibliotheek.