4 september 2019

Dr. Martijn Eickhoff is per 1 september 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Archeologie en Erfgoed van Oorlog en Massaal Geweld aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De leerstoel is ingesteld in samenwerking met het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust-, en Genocidestudies en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. De leerstoel zal deel uitmaken van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA).

Martijn Eickhoff (1967) gaat onderzoek doen naar archeologiebeoefening en erfgoeddynamiek ten tijde van en in relatie tot oorlog en massaal geweld. De speciale rol en positie van archeologische sites, voorwerpen en musea – en de daaraan gerelateerde vormen van immaterieel erfgoed – in perioden van conflict, vormt de kern van dit onderzoek.

Erfgoed is niet alleen in materieel opzicht kwetsbaar gebleken voor diverse vormen van geweld; maar werd en wordt ook ingezet voor politiek-ideologische, militaire en zelfs genocidale doelen. Dit is wereldwijd duidelijk geworden gedurende de vele conflicten van de 20e en 21e eeuw, in het bijzonder tijdens WO I en II, en de daarop volgende dekolonisatie-oorlogen, en tijdens recente conflicten in voormalig Joegoslavië en het Midden-Oosten.

Roof en restitutie
Binnen het onderzoek van Eickhoff gaat bijzondere aandacht naar de roof, (wettelijke) bescherming en restitutie van voorwerpen, en vernietiging en/of restauratie en (wettelijke) bescherming van vindplaatsen en musea. Daarnaast onderzoekt Eickhoff het engagement en de speelruimtes van de diverse betrokken actoren - waaronder ook archeologen zelf - en gemeenschappen in bovenstaande processen.

Over Martijn Eickhoff
Martijn Eickhoff is sinds 2006 verbonden aan het NIOD. Hij onderzoekt de geschiedenis, culturele dimensies en nawerking van grootschalig geweld en regime change in Europa en Azië in de negentiende en twintigste eeuw, met een bijzondere nadruk op de ruimtelijke, materiële en transnationale aspecten daarvan. Eickhoff is auteur van onder andere The Politics of Heritage in Indonesia. A Cultural History (December 2019, met Marieke Bloembergen), De Oorsprong van het ‘Eigene'. Nederlands vroegste verleden, archeologie en nationaal-socialisme (2003) en was co-gastredacteur van het special issue 1965 Today. Living with the Indonesian Massacres van het Journal of Genocide Research. Eickhoff is lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) en van de redactie van Tijdschrift voor Geschiedenis.

Over de RUG en Groninger Instituut voor Archeologie
De Groningse archeologie richt zich in haar onderwijs en onderzoek steeds meer op de relevantie van archeologie voor de huidige maatschappij. Het betekent dat de politieke context waarin archeologie vorm krijgt een belangrijk studieonderwerp is. Prof. dr. Daan Raemaekers, directeur van het instituut: “Wij zijn verheugd dat Eickhoff deze thematiek in zijn onderwijs en onderzoek over archeologie in periode van oorlog en massaal geweld centraal stelt en verwachten van hem een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van dit studieveld.”