4 december 2012

Athene, 4 december 2012. Het Europese EHRI project, geleid door het NIOD, inventariseert op dit moment de Griekse Holocaust-archieven en -collecties. De omvang van de Holocaust in Griekenland is vergelijkbaar met die in ons eigen land. Minder dan twintig procent van de Joodse bevolking van deze Europese lidstaat overleefde het schrikbewind van de Nazi´s. Voor de Tweede Wereldoorlog leefden er 70.000 tot 80.000 Joden in Griekenland. Deze bevolkingsgroep was daar al vele eeuwen gevestigd, voor het grootste deel in Thessaloníki.

Duitse gevechtsvliegtuigen type Dornier Do 215 boven de Akropolis

De meesten van hen werden naar de concentratiekampen gedeporteerd en daar vermoord. Tegenwoordig wonen nog maar duizend tot tweeduizend Joden in de stad en Athene telt nog ongeveer drieduizend Joden. De omgang met deze harde feiten zal bijdragen aan de gezamenlijke Europese uitdaging om de bewijzen van de Holocaust voor het nageslacht te beschermen en ontsluiten, volgens EHRI-coördinator dr. Conny Kristel.

Vanaf 4 december 2012 komen voor dit doel Holocaust-experts en vertegenwoordigers van de Griekse archieven bijeen in Athene. Zij zullen alle relevante collecties in overheidsarchieven, Joodse musea en particuliere organisaties in kaart brengen. Deze bronnen omvatten de periode voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat niet alleen om officiële documenten, maar ook privéverzamelingen van slachtoffers en Joodse gemeenschappen.

EHRI brengt zelf ook belangrijke collecties in, zoals registratieformulieren die zijn ingevuld door mensen uit Thessaloníki, voor hun deportatie. Ten slotte hoopt men ook nieuwe bronnen te vinden.
 

Gedeeld Grieks- Nederlands verleden

Bij de opening van de conferentie morgen in Athene memoreert dr. Kristel van het NIOD dat Nederland en Griekenland - en meer in het bijzonder Thessaloníki en Amsterdam - een reputatie delen. Beide steden hebben eeuwenlang gefungeerd als toevluchtsoord voor vervolgde Joden in andere delen van Europa. Amsterdam werd ‘het Jerusalem van het Noorden’ genoemd en Thessaloníki ‘Klein Jerusalem’. Maar volgens Kristel, delen zij ook een vergelijkbaar gruwelijk deportatieverleden. Uit Nederland werd 75 procent van de joodse bevolking gedeporteerd en vermoord. Voor Thessaloníki was dat percentage nog hoger: ruim 90 procent.

“Op de uiterste grenzen van Europa zijn Nederland en Griekenland duizenden kilometers van elkaar verwijderd. Desondanks delen zij toch die zelfde, pijnlijke herinnering aan de Holocaust. Samenwerking tussen de Europese landen zal ertoe bijdragen dat het collectieve geheugen, in de vorm van vele documenten en archieven, in stand blijft voor volgende generaties”, aldus Dr. Kristel.