Ga direct naar: Inhoud
-
Frank van Vree en Martijn Eickhoff, met op de achtergrond Monique van Kessel (foto: Joke Schut)
Nieuws

Martijn Eickhoff gestart als directeur

Gepubliceerd op 22 september 2021
Martijn Eickhoff is per 1 september 2021 aangetreden als directeur van het NIOD. Eickhoff heeft deze functie overgenomen van Frank van Vree, die in verband met zijn naderende pensionering terug is getreden als directeur. Beiden hebben een speech gegeven voor de collega’s van het NIOD. 

Samenvatting toespraken bij de overdracht van directie 1 september 2021

Frank van Vree:

In zijn toespraak onderstreepte Frank van Vree dat het NIOD er op dit moment veel beter voor staat dan 5 jaar geleden, toen het instituut in een financiële, bestuurlijke en organisatorische crisis verkeerde. Toen al was duidelijk dat herstel en vernieuwing een kwestie van lange adem zouden zijn. Cruciaal daarvoor was het gevoel van een gedeelde verantwoordelijkheid en tegelijk ruimte te creëren voor individuele en gemeenschappelijke initiatieven. Precies dat heeft hij steeds als zijn belangrijkste taak gezien, vanuit de overtuiging dat een instituut als het NIOD het beste tot zijn recht komt, en het meeste recht doet aan de kwaliteiten van zijn medewerkers, wanneer het beleid en de uitvoering daarvan gezamenlijk, of in teams, worden gedragen. 

Nu, vijf jaar later, kunnen we vaststellen dat we er nog niet zijn, maar wel heel veel bereikt hebben. Het NIOD is groter dan ooit, met veel interessante en vernieuwende programma’s en projecten, ook over de grenzen van collecties en onderzoek heen. De scope van het onderzoek is verbreed, zowel geografisch als temporeel, maar tegelijk zijn de gezamenlijke focus en onderlinge verbindingen sterker geworden. En ontzettend belangrijk: het instituut is aanzienlijk verjongd, met een levendige community van bijna 20 eigen en geassocieerde promovendi. We werken intensief samen met andere wetenschappelijke en maatschappelijke instellingen in binnen- en buitenland, en koesteren een prima verhouding met de KNAW. 

Aan het slot van zijn toespraak dankte Frank van Vree alle medewerkers voor de fijne en vruchtbare samenwerking de afgelopen jaren. Ten slotte overhandigde hij een speciaal voor deze gelegenheid via Marktplaats aangeschafte voorzittershamer aan Martijn Eickhoff, onder het uitspreken van zowel gelukwensen als woorden van vertrouwen.  

Martijn Eickhoff:

In zijn toespraak maakte Martijn Eickhoff de balans op van het directoraat van Frank van Vree. Hij reflecteerde ook op zijn eigen aantreden als directeur, en stond stil bij het gegeven dat de medewerkers van het NIOD voor het eerst sinds de uitbraak van de Corona-pandemie weer in het gebouw bijeen waren gekomen, na een periode die veel van hen heeft gevraagd. 

Hij beschreef Frank als een bevlogen directeur met een enorme energie en een meeslepend optimistisch karakter. Hij roemde zijn bestuurlijke gezag (zonder een ouderwetse bestuurder te zijn) en het plezier dat hij ontleende aan het oplossen van ingewikkelde kwesties, bestuurlijk, maar ook voor afzonderlijke medewerkers. Ook benoemde hij Franks wetenschappelijke verdiensten. Voortbouwend op de fusie tussen het Centrum voor HGS en het NIOD, heeft hij gewerkt aan een instituut dat toegerust is op het verrichten van geweldstudies in brede zin, in heden en verleden, waarbij WOII en de Holocaust, cruciale ijkpunten blijven, en waarbij ook aansluiting is gezocht bij actuele discussies o.a. over kolonialisme en racisme. Frank trof een in velerlei opzicht verweesd NIOD aan, en wat is er daarom mooier dan de uitspraak van KNAW-president Ineke Sluiter dat Frank het NIOD in topconditie achterliet! 

Martijn Eickhoff gaf vervolgens aan als directeur van het NIOD, de komende 5 jaar voort te gaan op de door Frank ingeslagen weg. Dit betekent geen stagnatie maar voortgaande verandering. We staan er goed voor, zo betoogde hij, maar zullen energie moeten blijven steken in het ons keer op keer heruitvinden. De samenleving verandert snel, en daar zullen we met innovatie en creativiteit op moeten blijven inspelen en zelfs anticiperen. 

Tot slot bedankte hij Frank voor de bijzondere, inspirerende en goede jaren die de NIOD-medewerkers sinds 2016 met hem hebben beleefd. Hij stelde dat iedereen zal beamen dat Frank met hart en ziel voor het NIOD heeft gewerkt.

Deel deze pagina
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op
NIOD
Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam
020 52 33 800
Openingstijden studiezaal
  • Di - Vr09:00 - 17:30 u
  • Gesloten op maandag