20 oktober 2020

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies heeft een nieuwe onderzoeksagenda voor 2020-2024 opgesteld. Deze bevat de missie en de doelstellingen van het onderzoeksbeleid voor het NIOD in de komende jaren. Doel is het versterken van de positie van het NIOD als een agenda bepalende speler en partner, zowel in Nederland als internationaal. Tegelijkertijd is wil het NIOD nauw verbonden zijn met de vragen en debatten die uit de Nederlandse samenleving voortkomen met betrekking tot oorlogsgeschiedenis. Daarom wil het NIOD terwijl het voortbouwt op de gevestigde reputatie van onderzoek, collectie en dienstverlening de studie van urgente vragen uit het heden verbinden met het zoeken naar nieuwe perspectieven over het problematisch verleden. Het NIOD wil als KNAW-instituut voortbouwen op de positieve beoordeling van de visitatie in 2018 en verder streven naar excellentie.

Lees hier meer over de onderzoeksagenda 2020-2024.