5 juli 2012

De NIOD-medewerkers Petra Links en Edwin Klijn zijn op dit moment in Rwanda om samen met het Kigali Memorial Centre te verkennen welke mogelijkheden er zijn tot samenwerking. Tijdens dit werkbezoek zal ook samen met de Rwandese collega’s van dit documentatiecentrum gewerkt worden aan een eerste opzet voor een collectiebeleidsplan.

 

Het Kigali Memorial Centre is in 2004, tien jaar na de Rwandese genocide, geopend en ontvangt jaarlijks 90.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Het centrum is gevestigd op een plek waar 250.000 slachtoffers van de genocide zijn begraven. Een tentoonstelling in het Memorial Centre vertelt de geschiedenis van het land. Centraal staat de genocide van 1994, waarbij in de honderd dagen tussen 6 april en half juli 1994 ongeveer 800.000 Tutsis en gematigde Hutus door Hutu-milities werden vermoord.

Rwanda is volop in ontwikkeling en er wordt hard gewerkt aan de toekomst. Net als veel andere organisaties in Rwanda heeft het Memorial Centre uitgebreid nagedacht over de wens waar de organisatie in de komende jaren naar toe zou moeten groeien en welke ontwikkelingen en innovaties hier voor nodig zijn. Het werkbezoek van het NIOD sluit hierbij aan. Samen met het Memorial Centre wordt er gekeken hoe ze het centrum verder kunnen laten ontwikkelen tot een onderzoeksinstituut en welke mogelijkheden er zijn om in de toekomst samen te werken.