15 juli 2013

Het NIOD gaat samen met het IISG onderzoek doen naar de geschiedenis van werkkampen binnen en buiten Europa. Onlangs heeft NWO subsidie voor het project Four Centuries of Labour Camps. War, Rehabilitation, Ethnicity toegekend. Het onderzoek richt zich op het ontstaansproces van werkkampen en wil de vraag beantwoorden waarom en onder welke specifieke sociaal-politieke, ideologische en economische omstandigheden dwangarbeid en internering kunnen samengegaan en hoe zulke kampen gedurende de afgelopen vier eeuwen tot stand zijn gekomen.

Werkkamp 'De Landweer' onder Elsloo (Fr.)

Hoofduitvoerder van het project is Em. prof. dr. Pieter Spierenburg (Erasmus Universiteit Rotterdam). Het NIOD neemt twee van de vier deelprojecten voor haar rekening en zal als penvoerder van het project optreden.

Het project gaat in het komend najaar van start.