7 december 2020

Afgelopen april werd aangekondigd dat het NIOD onderzoek zou gaan doen naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nederlandse bestuur gedurende oorlog, crisis en herstel. Inmiddels is het in volle gang. Onder begeleiding van dr. Hinke Piersma en Prof. Peter Romijn is Afke Berger als promovendus begonnen met een studie naar de organisatie en activiteiten van de VNG tijdens de bezetting, de aanloop daarnaartoe en het rechtsherstel na afloop van de oorlog. Daarnaast werkt Piersma aan een biografie van de Joodse bestuurskundige David Simons, die voor en na de oorlog werkzaam was voor de VNG.

Het bronmateriaal voor de studie naar de VNG bevindt zich grotendeels in archiefinstellingen verspreid door heel Nederland. Van het NIOD-archief en het Nationaal Archief is bekend wat zij van en over de VNG in hun collectie hebben, en dat is al een heel omvangrijke hoeveelheid. De onderzoekers zijn echter op zoek naar documenten die zich buiten deze twee instellingen bevinden. In diverse regionale en gemeentelijke archieven zou nog een heleboel kunnen liggen, en wellicht zelfs bij mensen thuis. Mocht u documenten kennen of hebben die betrekking hebben op de VNG, of die er zijdelings mee te maken hebben, dan horen zij dat heel graag. Ook vragen en opmerkingen zijn van harte welkom, en kunnen gestuurd worden naar a.berger@niod.knaw.nl.