31 oktober 2016

Ismee Tames sprak op 17 mei 2016 haar oratie Over grenzen: liminaliteit en de ervaring van verzet uit. De oratie is inmiddels online beschikbaar en staat hier.

Zij pleit in haar oratie voor een nieuwe manier van kijken naar verzet ten tijde van oorlog en introduceert het begrip ‘liminaliteit’ in de geschiedwetenschap. Liminaliteit – een begrip uit de antropologie - gaat over het zogeheten ‘tussengebied’ of ‘vacuüm’, de periode waarin je niet kunt terugvallen op het oude en het nieuwe nog vorm moet krijgen. Vaak bij het uitbreken van oorlog is er zoiets als een ‘liminale fase’. Tames werpt zo de oude vraag “hoe krijgt verzet vorm?” opnieuw op en antwoordt: verzet krijg vorm in een situatie van liminaliteit. Welke uitdagingen brengt die situatie voor mensen mee? Waarop oriënteren zij zich? Wat betekent dit voor de vorm van hun verzet?