5 mei 2015

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het NIOD een onderzoek verricht naar de vraag in hoeverre de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende dekolonisatie van Nederlands-Indië raakt aan de thematiek van burgerschap, waaraan sinds 2006 in het Nederlandse onderwijs steeds meer aandacht voor is. Het rapport Oorlogsvorming. Burgerschapsonderwijs en Geschiedenis is op 5 mei openbaar gemaakt.

Het rapport biedt inzicht in de verschillende manieren waarop de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie van Nederlands-Indië kunnen worden bestudeerd in het kader van burgerschapsonderwijs.

Deze verkennende studie werd uitgevoerd op basis van literatuuronderzoek en interviews met professionals en vrijwilligers uit het veld van geschiedenisonderwijs, maatschappijleer en de herinnering en herdenking van de Tweede Wereldoorlog en Nederlands-Indië.

Dit project liep parallel aan het onderzoek dat werd uitgevoerd door de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), bestaande uit een inventarisatie naar het beleid inzake het onderwijs over de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie van Nederlands-Indië en de uitvoering hiervan.

Pieter de Bruijn, Oorlogsvorming: burgerschapsonderwijs en geschiedenis (Amsterdam, 2015).

Projectbegeleiding: prof. dr. Kees Ribbens en drs. Puck Huitsing, MCM