7 december 2020

Het Expertisecentrum Restitutie (ECR), onderdeel van het NIOD Instituut voor Oorlogs- , Holocaust- en Genocidestudies, heeft kennisgenomen van het rapport Streven naar Rechtvaardigheid. Evaluatie beleid restitutie naziroofkunst van de Adviescommissie restitutie cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog van de Raad voor Cultuur, gepresenteerd op 7 december 2020.  

Het ECR en het NIOD kunnen zich goed vinden in de aanbeveling van de commissie om de proactieve informatievoorziening te bevorderen en onder te brengen bij een afzonderlijk steunpunt, los van zowel de Restitutiecommissie als het ECR als onafhankelijk onderzoekscentrum. Ten slotte staat het ECR positief tegenover de idee om het systematisch herkomstonderzoek, dat in 2007 goeddeels is opgehouden, te hervatten.