6 juni 2012

Scheidend KNAW-president Robbert Dijkgraaf stelt in zijn laatste jaarrede dat Nederland gezien moet worden als ‘een belangrijk kennisknooppunt binnen Europa’. Hij hamert erop dat Nederland ‘de visie op Europa als een eeuwenoud kenniscontinent moet omarmen’ en stelt dat wetenschappelijke samenwerkingsverbanden binnen Europa werken. Het NIOD is volgens Dijkgraaf een goed voorbeeld van een instituut dat inspeelt op de mogelijkheden van Europees onderzoek.

In zijn rede omschrijft hij het internationale project: European Holocaust Research Infrastructure (EHRI), waarvan het NIOD initiatiefnemer en coördinator is. ‘Ook op andere onderzoeksterreinen werkt Europa uitstekend samen, ook buiten de natuurwetenschappen. Ons eigen NIOD is betrokken bij een grootschalig project dat de individuele geschiedenissen van de Holocaust probeert te reconstrueren door de verschillende Europese archieven te koppelen. Een wrange herinnering aan een tijd dat Europa op een gruwelijke wijze verenigd was en aan het feit dat we ook de zwarte pagina’s uit ons verleden delen.’

Robbert Dijkgraaf stond bij zijn laatste jaarrede niet alleen stil bij Europa. Zo bracht hij onder andere het belang van ‘nutteloos onderzoek’ naar voren en ging hij in op de noodzaak van het vergroten van het maatschappelijk en politiek draagvlak voor wetenschappelijk onderzoek.