20 juli 2015

De tweede fase van het EHRI (European Holocaust Research Infrastructure)-project is vorige maand officieel van start gegaan in Brussel. EHRI gaat in de komende vier jaar verder met het verbeteren en uitbreiden van haar netwerk en de portal, die online toegang biedt tot Holocaust gerelateerde bronnen. Het NIOD blijft coördinator van dit grootschalige Europese project.

EHRI heeft tot doel om bronnen, diensten en kennis van bestaande  infrastructuren op het gebied van de Holocaust te integreren. Dankzij EHRI  kunnen onderzoekers over de hele wereld gebruikmaken van digitale instrumenten en methoden bij het verkennen en analyseren van Holocaustbronnen.

De tweede fase van het EHRI-programma zal voor een deel bestaan uit de voortzetting en verbetering van de bestaande activiteiten.  EHRI zal opnieuw een groot aantal workshops, seminars, en online cursussen organiseren. Het beurzenprogramma wordt voortgezet en is flexibeler: er komt een open call, er zijn meer instituten die meedoen, en naast studenten en promovendi kunnen nu ook andere professionals een EHRI fellow worden, zoals een archivaris of een conservator.

Daarnaast gaat EHRI haar werkterrein vergroten. De aanvullende financiering stelt EHRI in staat om nieuwe onderzoeksgebieden te verkennen.  De online portal zal ook toegang gaan verstrekken tot digitale bronkopieën, waar tot nu toe vaak alleen metadata zijn te vinden. Nieuwe digitale instrumenten en methoden zullen de mogelijkheden voor bronanalyse verbeteren.

Ook zal EHRI op geografisch gebied uitbreiden, vooral in Oost-Europese richting. Nieuwe partners uit Bulgarije, Roemenië, Litouwen, Slowakije, Italië en Griekenland gaan meewerken aan het toegankelijk maken van Holocaust gerelateerde bronnen. Hiermee bestaat het EHRI-netwerk voortaan uit 22 partners verspreid over Europa en daarbuiten. Dit stelt EHRI in staat om moeilijk toegankelijk, maar waardevol Holocaust bronmateriaal te integreren in haar digitale netwerk en voor iedereen beschikbaar te maken.

Voor mee informatie zie www.ehri-project.eu