30 juli 2015

Een samenwerkingsverband van zeven Europese archief- en onderzoeksinstellingen, waaronder het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies, heeft een subsidie ontvangen van de Claims Conference voor het tweejarig digitaliseringsproject Jewish Council Archives in Europe (Archieven van Joodse raden in Europa). Dit project brengt belangrijke – en in sommige gevallen relatief onbekende – archiefcollecties uit België, Finland, Hongarije, Israël, Nederland, Polen en Tsjechië samen. Dit project zal in nauwe samenwerking met het EHRI-project worden uitgevoerd.

Armband van de Joodsche Raad voor Amsterdam - BeeldbankWo2/NIOD

Joodse raden
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden over heel Europa Joodse raden of belangenbehartigings-organisaties opgericht. Deze raden en belangenbehartigingsorganisaties waren de vertegenwoordigers van de lokale, regionale en nationale Joodse gemeenschappen in een land. Vanuit deze functie was een Joodse raad of belangenbehartigingsorganisatie vaak nauw en gedwongen betrokken bij uitvoering van de anti-Joodse maatregelen en deportaties naar concentratie- en vernietigingskampen.

De archieven van de Joodse raden zijn daarmee één van de belangrijkste bronnen van informatie over de Joodse gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog en geven inzicht in hoe de Holocaust tot stand kwam.

Online publicaties
Naast het conserveren en digitaliseren van de archieven zullen de partners binnen het project ook werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de collecties en het geschikt maken van de archieven voor online publicaties. Door ze niet alleen toegankelijk te maken via het systeem van de instelling zelf, maar ze te verbinden aan portals als EHRI en Yerusha, zal nieuw en meer gespecialiseerd onderzoek naar het functioneren van Joodse raden worden ondersteund.

Midden- en Oost-Europa
Het project bevat relatief onbekende, maar belangrijke archieven uit Midden- en Oost-Europa. Joden werden door de nazi’s in heel Europa vervolgd. Door de collecties uit Hongarije, Polen en Tsjechië toegankelijker te maken hoopt het project Jewish Council Archives in Europe nieuw onderzoek naar de Holocaust in Midden- en Oost-Europa te stimuleren.

Partners
Het samenwerkingverband bestaat uit zeven verschillende partners uit zeven verschillende landen: Hungarian Jewish Archives, Jewish Historical Institute (Polen), Jewish Museum in Prague (Tsjechië), Kazerne Dossin (België), National Archives of Finland, NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (Nederland) en Yad Vashem (Israël). NIOD is coördinator van het project.

Het project Jewish Council Archives in Europe begint in juli 2015 en zal worden afgerond in juli 2017.

 

Informatie over het fonds (Engels):

Claims Conference:

In appreciation to the Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference) for supporting this archival project. Through recovering the assets of the victims of the Holocaust, the Claims Conference enables organizations around the world to provide education about the Shoah and to preserve the memory of those who perished.