17 april 2019

Wij zoeken twee stagiair(e)s voor het project

The Bissing Link. Forgotten and conflicting perspectives on the largest private collection of Egyptian antiquities in the world and its collector, F.W. Freiherr von Bissing (1873-1956).

Dit project over Friedrich Wilhem Freiherr von Bissing (1873-1956) – archeoloog/egyptoloog, verzamelaar, handelaar, hoogleraar, aristocraat, antisemiet, nationaalsocialist, homoseksueel  –  wordt uitgevoerd door het Allard Pierson in samenwerking met een reeks internationale museale partners en het NIOD. Zie voor nadere uitleg over het project de projectpagina.

Bij dit project is behoefte aan:

  1. een stagiair/e die zich bezig gaat houden met het inventariseren en onderzoeken van correspondentie van Von Bissing die stamt uit zijn Nederlandse tijd (1922-1926). 
  2. een stagiair/e die literatuuronderzoek verricht naar de relatie tussen egyptologie/archeologiebeoefening en (informeel) imperialisme.

De stages zouden idealiter starten medio mei 2019. De stage zal drie maanden duren en 3 dagen per week zal beslaan.

Werkplek: NIOD, Amsterdam; vergoeding volgens KNAW-richtlijnen.

Reacties met motivatie en cv graag opsturen naar Helen Koekenbier, secretaris Onderzoek (h.koekenbier@niod.knaw.nl). Reageren kan tot uiterlijk 10 mei 2019.

Profiel:

  • Student geschiedenis of een sterk verwante (archeologische) studierichting, MA-niveau.
  • Ambitie om als onderzoeker te werken.
  • Voor project 1 dient de stagiair/e tevens te beschikken over kennis van de Duitse taal.

Wij bieden:

  • Een afwisselende stage in een project met internationale partners en een klein, professioneel team: Laurien de Gelder (Allard Pierson), Martijn Eickhoff (NIOD).
F.W. Freiherr von Bissing (1873-1956) [Allard Pierson]