28 oktober 2013

In november gaan twee Wikipedians in Special Residence aan de slag bij twaalf speciale Nederlandse bibliotheken. De “Wikipedianen” Hans Muller en Arie Sonneveld gaan dan veertien maanden lang de kennis en gegevens van deze bibliotheken en Wikipedia verbinden. Ze hopen daarmee de diversiteit en de kwaliteit van Wikipedia te vergroten door inzet van de collecties en de kennis van de instellingen. Het project wordt uitgevoerd onder auspiciën van de WSWB, de Werkgroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken, een samenwerkingsverband van 25 Nederlandse bibliotheken, van het Rijksmuseum tot het Afrika-Studiecentrum.

Sonneveld en Muller zijn allebei ervaren Wikipedianen. Ze hebben duizenden artikelen in Wikipedia bewerkt en honderden lemmata geschreven. Muller heeft een achtergrond als natuurkundige en archivist. Hij werkte onder meer als sterrenkundige in Rome, als docent en als organisator bij Wikimedia Nederland. Sonneveld studeerde in Wageningen, is redacteur en vertaler en werkte in het management van boekhandel en bibliotheek. Met hun brede belangstelling zijn ze samen in staat de zeer uiteenlopende aandachtsgebieden van de 12 betrokken bibliotheken op een goede manier te betrekken bij Wikipedia (en andersom). Ook een "Wikitraining"  voor bibiotheekmedewerkers staat op het programma.

Voor het project zijn vijf thema’s geselecteerd:

  • Kunst & cultuurdata (betrokken  bibliotheken:  die van het Rijksmuseum, Filminstituut EYE, Boekmanstichting, Rijksdienst Cultureel Erfgoed)
  • Oorlog en vrede (Bibliotheken van het NIOD, Vredespaleis)
  • Wereldcollecties (Afrika-Studiecentrum, KITLV, IHS)
  • Gender en diversiteit (Atria, IHLIA)
  • Gezondheid (NKI-AVL)

In de samenwerking in het project kunnen de thema’s gekoppeld worden en met de dwarsverbanden zullen interessante wisselwerkingen ontstaan. De thema’s zijn breed gedefinieerd, juist om de Wikipedians in Residence de vrijheid te geven niet de collecties of de organisaties centraal te stellen, maar die onderdelen van Wikipedia die uitbreiding behoeven. De Wikipedians spelen in het project een verbindende rol. Dit zorgt voor verrijking van de individuele collecties en een brede profilering van Nederlands erfgoed online. Het zal vervolgens het gebruik van de collecties online en ter plekke ten goede komen, en bijdragen aan de door Eurocommisaris Neelie Kroes gewenste Europese inventiviteit.
Het project Wikipedians in Special Residence loopt van november 2013 tot en met december 2014.  Het project loopt parallel aan een soortgelijk project bij de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief en een binnenkort te starten project van het KIT Museum en SAE, waarmee wordt samengewerkt. Het project wordt gefinancierd met subsidie van de Stichting PICA en door de 12 betrokken instellingen zelf. Meer informatie over het project is te vinden op een van de pagina's van Wikimedia Nederland, https://nl.wikimedia.org/wiki/Wikipedians_in_Special_Residence