17 december 2019

Dr. Uğur Ümit Üngör is per 1 februari 2020 benoemd tot senior onderzoeker aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust-, en Genocidestudies en tot bijzonder hoogleraar Holocaust- en Genocidestudies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Üngör is specialist op het gebied van vergelijkende genocidestudies. Als senior onderzoeker en hoogleraar zal hij een centrale rol spelen in het onderwijs en onderzoek op dit terrein, in het bijzonder binnen de internationale Master Holocaust and Genocide Studies aan de UvA. Ook zal er een belangrijke rol voor hem liggen  in de wetenschappelijke en maatschappelijke discussies op het terrein van de holocaust- en genocidestudies. Daarnaast zal Üngör leiding geven aan het team Holocaust- en Genocidestudies aan het NIOD. De taken op dit gebied zijn het NIOD opgedragen krachtens een ministerieel besluit van mei 2001, als uitvloeisel van de Declaration of the Stockholm International Forum on the Holocaust (2000).

Over dr. Uğur Ümit Üngör
Uğur Ümit Üngör (1980) is specialist op het terrein van de studie van massaal geweld, burgeroorlogen en comparatieve genocidestudies, inclusief de Holocaust. Hij promoveerde in 2009 cum laude aan de UvA op het proefschrift Young Turk Social Engineering: Mass Violence and the Nation State in Eastern Turkey, 1913-1950.

Momenteel is Üngör nog als universitair hoofddocent verbonden aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij research associate aan het NIOD. Eerder was hij als docent verbonden aan het departement Geschiedenis van de University of Sheffield en als postdoc research fellow aan het Centre for War Studies van University College Dublin. Hij was gastonderzoeker aan de University of British Columbia in Vancouver (2014) en Central European University in Boedapest (2016), en gastdocent aan de University of California Los Angeles (2019).

Zijn belangrijkste publicaties zijn: Genocide: New Perspectives on its Causes, Courses and Consequences (Amsterdam University Press, 2016, red.), Confiscation and Destruction: The Young Turk Seizure of Armenian Property (Continuum, 2011) en The Making of Modern Turkey: Nation and State in Eastern Anatolia, 1913-1950 (Oxford University Press, 2011). Tevens publiceerde Üngör over de genociden in Rwanda, op de Balkan, en in Irak en Syrië.

Üngör is redacteur van het Journal of Perpetrator Research en coördinator van het Syrian Oral History Project bij het NIOD. Daarnaast leidde hij een door NWO gefinancierd onderzoeksproject naar paramilitair geweld; onderdeel hiervan is de te verschijnen monografie Paramilitarism: Mass Violence in the Shadow of the State (Oxford University Press, 2020).

Met zijn onderzoek oogstte Üngör alom erkenning. Zo ontving hij, naast een NWO Vidi (2014), diverse andere beurzen, subsidies en prijzen, waaronder een NWO Refugees in Science beurs (2018), de Heineken Young Scientist Award (2012), de Keetje Hodshon Prijs (KHMW, 2011) en een Erasmusprijs (2010).  

In 2017 adviseerde Uğur Ümit Üngör de Tweede Kamer over het gebruik van de term genocide. Hij adviseerde goed onderzochte genociden als zodanig te erkennen, maar benadrukte ook dat politici zich bewust moeten zijn van de restricties en risico’s in het gebruik van de term genocide. Ook benadrukte hij de noodzaak om genocide voortdurend op de agenda van het publieke debat in Nederland, Europa en de wereld te houden.

Dr. Uğur Ümit Üngör

Over het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies verricht wetenschappelijk onderzoek naar oorlog, Holocaust en genocide. Centraal staat de vraag naar de uitwerking van oorlogen, de Holocaust en andere genociden op individu en samenleving. Het NIOD stelt daarnaast archieven en collecties over oorlog, de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië, de Holocaust en andere genociden in de 20ste en 21ste eeuw beschikbaar voor alle belangstellenden.

Over de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum, de stem en het geweten van de wetenschap in Nederland. De KNAW is in 1808 opgericht als adviesorgaan van de regering, een taak die zij ook nu nog vervult. De KNAW ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit geselecteerde leden, excellente wetenschappers uit een scala van wetenschapsgebieden. Ook is de KNAW verantwoordelijk voor veertien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten.

Over de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA
Deze brede faculteit herbergt niet alleen een waaier van gevestigde en eerbiedwaardige disciplines - zoals vreemde talen, Nederlands, geschiedenis, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en wijsbegeerte - maar ook jonge, pionierende vakgebieden, zoals nieuwe media, digital humanities, conservering en restauratie. Landelijk profileert de faculteit zich met een breed onderwijsaanbod, in de traditie van de klassieke brede universiteit. Tegelijkertijd streeft de faculteit naar vernieuwing door vooruitstrevend onderzoek, intensieve samenwerking en interdisciplinariteit.