15 september 2020

Eind juli 2020 heeft het NIOD van de gemeente Altena de vraag ontvangen of het NIOD de gemeente zou kunnen helpen het gedrag van burgemeester Van der Lely te duiden, met name in relatie tot andere burgemeesters in oorlogstijd. 

Het NIOD zal echter geen eigen onderzoek instellen naar het oorlogsverleden van de Woudrichemse burgemeester Jac van der Lely, daarvoor ontbreekt momenteel de capaciteit. Wel zal het NIOD de gemeente Altena informatie met literatuurverwijzingen ter beschikking stellen over de brede context waarin de houding en de keuzes van de gewraakte burgemeester geïnterpreteerd kunnen worden. ​Het is niet aan het NIOD om oordelen te vellen of conclusies te trekken, maar wel om de politiek verantwoordelijken door het geven van informatie in staat te stellen hun besluiten te onderbouwen en aan te geven aan welke argumenten zij de meeste betekenis willen hechten.