24 januari 2019

Het NIOD heeft van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) de opdracht gekregen om een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de geschiedenis van de VNG als onderdeel van het Nederlandse openbaar bestuur tijdens crisis en oorlog in de periode 1933-1946. Het gaat om de institutionele geschiedenis van de VNG, inclusief de mogelijkheden van biografisch onderzoek en bestuurlijke netwerkanalyse.

Voor deze opdracht is het NIOD op zoek naar een onderzoeker (MA-niveau) die in staat is om in een periode van drie maanden een promotievoorstel te schrijven, waarbij het beschikbare bronnenmateriaal wordt geïnventariseerd en een overtuigende vraagstelling/probleemstelling wordt geformuleerd.  Op basis van dit voorstel kan de VNG beslissen over een opdracht tot een vervolg onderzoek. Het NIOD zal dit dan vormgeven als een promotieproject.

Functie-eisen

  • afgeronde master Geschiedenis of aanverwante studie;
  • aantoonbare affiniteit met het onderzoeksthema;
  • aantoonbare ervaring met onderzoek na afronding van de academische opleiding, bij voorkeur ook in archieven;
  • uitstekende onderzoeksvaardigheden;
  • aantoonbare vaardigheid in schrijven, ook voor een breder publiek van belangstellenden;  
  • in staat zowel in teamverband als op individuele basis werkzaamheden te verrichten.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling vindt plaats bij het NIOD. Zij gaat in per 1 april 2019, voor 38 uur per week gedurende drie maanden. Er is uitzicht op aanstelling als onderzoeker in opleiding bij het NIOD indien de VNG besluit het onderzoek inderdaad te laten uitvoeren. Het beoogde promotietraject zal via de promotoren worden verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Bij aanvang van het dienstverband voor drie maanden wordt de onderzoeker voor de duur van drie maanden ingedeeld in salaristrede P0 volgens de CAO Nederlandse Universiteiten. Dit betekent een startsalaris van Euro 2222 bruto o.b.v. een voltijds aanstelling (38 uur) en een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer.

Solliciteren

Als je belangstelling hebt en aan de functie-eisen voldoet, zien we je reactie graag uiterlijk 18 februari 2019 tegemoet. Wij ontvangen in dat geval graag je cv, motivatiebrief, een overzicht van behaalde studieresultaten en een (deel van) een recente publicatie of masterscriptie (max. 2000 woorden). Je kunt je sollicitatie versturen naar vacature@niod.knaw.nl t.a.v. Helen Koekenbier. Voor vragen kun je een mail sturen naar h.koekenbier@niod.knaw.nl .

Werkgever

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, opgericht in 1945 als Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD), met als opdracht het documenteren en onderzoeken van de Tweede Wereldoorlog, heeft zich ontwikkeld tot een nationaal en internationaal centrum voor interdisciplinair onderzoek van oorlogen, massaal politiek geweld en genocides. Daarnaast en mede daartoe, beheert het instituut belangrijke historische collecties en vervult het een centrale en herkenbare maatschappelijke functie als nationaal kennisinstituut, in het bijzonder op het terrein van de geschiedenis en de collecties van de Tweede Wereldoorlog.