16 juli 2015

Het internationale project Parthenos heeft in juli het startsignaal gekregen tijdens een bijeenkomst in het historische Palazzo Vecchio in Florence. Parthenos wordt gefinancierd door Horizon2020, het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren Het NIOD is verantwoordelijk voor de communicatie en publiciteit van dit grote, Europese erfgoedproject. Na EHRI (European Holocaust Research Infrastructure), waarvan NIOD coördinator is, is dit het tweede grootschalige, internationale project waarin het NIOD een belangrijke rol speelt. Het NIOD neemt steeds meer een vooraanstaande positie in in het internationale, wetenschappelijke onderzoeksveld.

Op zoek naar wijsheid, inspiratie en beschaving

De projectnaam Parthenos staat voor Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies, en is geïnspireerd door Athena Parthenos, de Griekse godin van Wijsheid, Inspiratie en Beschaving. Parthenos ondersteunt het werk van verschillende EU projecten op het gebied van cultureel erfgoed, digital humanities, taalwetenschappen, archeologie en geschiedenis.

Parthenos gaat zich voor een periode van vier jaar inzetten om de wetenschappelijke aanpak van onderzoek van de betrokken doelgroepen te verbeteren en te stroomlijnen.

Het doel van Parthenos is de verwezenlijking van een overkoepelend netwerk dat met nieuweinstrumenten, het geesteswetenschappelijk, cultureel erfgoed en taalwetenschappelijk onderzoek steunt en samenwerking en integratie bevordert.

15 partners uit 9 landen

Het consortium dat het project uitvoert, geleid door PIN Scrl - Educational and Scientific Services for the University of Florence in Italy, bestaat uit 15 partners uit 9 Europese landen. Ook de twee grote Europese research infrastructures voor de digital humanities (DARIAH) en taalwetenschappen (CLARIN) behoren tot het consortium, evenals de European Holocaust Research Infrastructure, EHRI.

Voor meer informatie: www.parthenos-project.eu