6 juli 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft op 30 juni besloten het NIOD opdracht te verlenen tot het verrichten van vervolgonderzoek naar het functioneren van de gemeentelijke organisatie in de periode 1930-1950. De aanleiding van het besluit vormde de discussie over de betrokkenheid van de Gemeentetram bij de deportatie van Joden uit Amsterdam en over de betrokkenheid van de Sociale Dienst bij tewerkstelling van Joodse arbeiders in werkkampen. Het NIOD heeft op basis van het vooronderzoek een voorstel voor een vervolgonderzoek opgesteld. Meer informatie over dit onderzoeksproject volgt na de zomer.