30 juni 2020

Het NIOD begint op verzoek van de Nederlandse Spoorwegen een vooronderzoek naar de geschiedenis van het bedrijf tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het verzoek van de NS vloeit voort uit een advies van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS in 2019. Doel van het project is inzicht te krijgen in het handelen en het beleid van de NS, met name waar het gaat om transporten in opdracht van de bezetter, in het licht van de politiek-bestuurlijke verhoudingen van die jaren. Het onderzoek zelf na de zomer beginnen en ten minste een half jaar duren, afhankelijk ook van de omstandigheden. Mocht uit deze pilotstudie blijken dat meer onderzoek nodig is, dan zal de NS het NIOD daartoe opdracht geven.