14 februari 2014

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies heeft met grote zorg kennis genomen van het voorgenomen besluit van het bestuur van de KNAW om het NIOD samen met enkele andere instituten te huisvesten in het gebouw van het KIT in Amsterdam.

Dit besluit past in de plannen van de KNAW om deze instituten samen een KNAW- Cluster Geesteswetenschappen te laten vormen. Tegen  deze clusteringsplannen heeft het NIOD in zijn overleg met de KNAW van meet af aan om een aantal inhoudelijke redenen ernstig bezwaar gemaakt.

Het NIOD vraagt zich af welke winst er voor het NIOD is te boeken door gemeenschappelijke huisvesting met instituten die heel andere missies  en wetenschappelijke achtergronden hebben. Het NIOD werkt al sinds vele jaren  samen met een breed scala aan partners in binnen- en buitenland die zich bezighouden met oorlog, Holocaust en genocide. Het instituut heeft dan ook een grote weerklank in de samenleving. Het NIOD wil die maatschappelijke functie verder uitbouwen en ziet niet in waarom dat in het KIT beter kan dan op de huidige locatie van het NIOD.

Daarnaast heeft het plan volgens het NIOD een gebrekkige financiële onderbouwing. Zo is er geen businessplan dat kan laten zien welke winst er met de verhuizingsoperatie  wordt geboekt. Opvallend is dat de service- en huurkosten van het KIT hoger zijn dan de huidige kosten van de instituten die in het KIT zullen worden gehuisvest. 

Al met al is het NIOD niet verheugd, maar juist buitengewoon bezorgd over het op 14 februari 2014  bekend gemaakte besluit van de KNAW.