De NIOD-boekenreeks bestaat uit peer-reviewed academisch werk dat gaat over de gevolgen van oorlog, Holocaust en genociden op mens en maatschappij. De Engelstalige reeks kent een multidisciplinair karakter, waarbij impulsen vanuit de geschiedenis, de sociale wetenschappen en het recht een belangrijke rol spelen. Ook sluit de serie aan bij het internationale onderzoeksveld van het NIOD. De NIOD-boekenreeks wordt in samenwerking met de Amsterdam University Press uitgebracht.

Sinds de jaren negentig heeft het NIOD zijn onderzoeksterrein verruimd in tijd en plaats. Hoewel de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan nog steeds een belangrijke plaats inneemt in het NIOD-onderzoek is er meer ruimte gekomen voor internationaal vergelijkend onderzoek. De Eerste Wereldoorlog en recentere conflicten in Oost-Europa, Afrika en Azië vallen tegenwoordig binnen de onderzoeksscope van het NIOD. De redactie van de NIOD-boekenreeks maakt deze verbreding zichtbaar in diverse publicaties.

Redactie:

contact via: p.keppy@niod.knaw.nl

Manuscripten zijn welkom, dit geldt voor monografieën en bundels op basis van onderzoek en analyse over de volgende onderwerpen:

 • Koloniaal en post-koloniaal geweld
 • Bezetters en bezette samenlevingen
 • De Holocaust
 • Genocidale ideologie en propaganda
 • Daders en vervolging
 • Overleven en 'coping mechanisms'
 • Oorlogsmisdaden en tribunalen

Voorstellen dienen te worden ingediend volgens het standaardformulier van AUP (http://en.aup.nl/en/books/authors.html)

De redactie wordt ondersteund door een Raad van Advies, bestaande uit wetenschappers die onderzoek doen op het gebied van oorlog, Holocaust- en Genocidestudies.

Raad van Advies:

 • Frank Bajohr, Institut für Zeitgeschichte, Zentrum für Holocaust-Studien, Munchen, Duitsland
 • William H. Frederick, Ohio University, Athens, Ohio, Verenigde Staten
 • Bruno de Wever, Universiteit Gent, België
 • Joan Beaumont, Australian National University, Canberra, Australië
 • Susan R. Grayzel, directeur van de Sarah Isom Center for Women and Gender Studies, University of Mississippi, Verenigde Staten
 • Wendy Lower, John K. Roth Professor of History and George R. Roberts Fellow, Claremont McKenna College, Verenigde Staten

Voor een recent overzicht, zie: http://en.aup.nl/series/niod-studies-on-war-holocaust-and-genocide