Om de Holocaust en andere genociden in het voortgezet onderwijs te kunnen behandelen is een behoorlijke dosis feitenkennis nodig. Deze bundel beschrijft kort en overzichtelijk vijf gevallen van genocide uit de 20ste eeuw, en de rechtsgang die daarop volgde.