Met een divers aanbod aan onderwijsactiviteiten bevordert het NIOD de kennis over oorlog in de 20ste en 21ste eeuw. In op verschillende doelgroepen afgestemde programma's komen thema’s als oorlog, massaal geweld, de Holocaust en genocide aan de orde. 

Informatie en achtergronden over educatieve activiteiten rondom Holocaust Memorial Day.

Unieke Engelstalige masteropleiding verzorgd door het NIOD.

 

 

Het NIOD verzorgt nascholingsbijeenkomsten voor docenten over de thematiek geweld.

Lesdossiers

De Holocaust en andere genociden

Deze bundel beschrijft kort en overzichtelijk vijf gevallen van genocide uit de 20ste eeuw.

De correspondentie van mr. M.M. Rost van Tonningen

Achtergronden, beeldmateriaal en de gedigitaliseerde bronnenuitgave van de correspondentie van de Nederlandse nazi Meinoud Rost van Tonningen. 

De genocide in Srebrenica 1995

Op 11 juli 1995, werd de 'veilige' enclave in het stadje Srebrenica bezet door Bosnisch-Servische troepen onder commando v