Holocaust

Een biografie over de SS'er Hanns Albin Rauter (1895-1949), ook wel de 'gier uit de Alpen' genoemd.

Onderzoek naar de impact van deze presentatiewijze binnen Holocaust-educatie.

Dit project zoomt in op het gebruik van Tweede Wereldoorlog-informatie op Wikipedia.

Ontwikkeling database met Holocaustslachtoffers die zijn vermoord in kamp Old Fairground. 

Dit onderzoek brengt archiefcollecties van Joodse Raden uit zeven Europese landen samen. 

http://www.cendari.eu/Parthenos ondersteunt digitale EU-projecten op het gebied van Digital Humanities. http://www.parthenos-project.eu/

In Het fenomeen worden alle zaken rond Anne Frank kritisch en in hun onderlinge samenhang behandeld. 

Overzichtswerk over de propaganda van Stalins USSR tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Onderzoek naar de massamoord op Joden bij het ravijn van Babi Jar (Kiev, Oekraïne) in 1941.

Promotieonderzoek naar de Jodenvervolging in de grote Noord-Brabantse steden.

Dit onderzoek richt zich op de 2.000 kinderen die voor WOII naar Nederland vluchtten.

Hoe keken de Duitse Joden die naar Nederland vluchtten naar hun toevluchtsland?

Onderzoek naar de samenhang tussen nationale en lokale herinneringsvormen.

Onderzoek naar de dynamiek van het hedendaags antisemitimse in een wereldwijde context.

Subscribe to RSS - Holocaust