Jodenvervolging

Een biografie over de SS'er Hanns Albin Rauter (1895-1949), ook wel de 'gier uit de Alpen' genoemd.

Onderzoek naar de impact van deze presentatiewijze binnen Holocaust-educatie.

Analyse van de pogingen van de nazi's op de Europese archeologie te denationaliseren. 

 

Ontwikkeling database met Holocaustslachtoffers die zijn vermoord in kamp Old Fairground. 

Onderzoek naar de rol van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) tijdens de bezetting.

Onderzoek naar het restitutieproces van Joden geroofde verzekeringstegoeden in Nederland.

In Het fenomeen worden alle zaken rond Anne Frank kritisch en in hun onderlinge samenhang behandeld. 

Memoires van David Cohen zijn tijdens deze studie geannoteerd en voorzien van een historische duiding.

Onderzoek naar de dynamiek van de herinnering van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. 

Onderzoek naar de massamoord op Joden bij het ravijn van Babi Jar (Kiev, Oekraïne) in 1941.

Promotieonderzoek naar de Jodenvervolging in de grote Noord-Brabantse steden.

Dit onderzoek richt zich op de 2.000 kinderen die voor WOII naar Nederland vluchtten.

Hoe keken de Duitse Joden die naar Nederland vluchtten naar hun toevluchtsland?

Transnationaal onderzoek naar de legitimiteit van het gezag in bezet Europa.

Onderzoek naar de samenhang tussen nationale en lokale herinneringsvormen.

Promotieonderzoek naar de drie Duitsers die na WOII decennialang gevangen zaten in Nederland.

Project om Het Koninkrijk digitaal beter doorzoekbaar te maken en te koppelen aan andere bronnen.

Jaap en Ischa Meijer verbindt de familiegeschiedenis met de geschiedenis van Nederlandse Joden.

Studie naar de geschiedenis van de Portugese Joden in de late negentiende en twintigste eeuw.

Subscribe to RSS - Jodenvervolging