18 mei 1940

Bericht no 2 van de Geuzenactie van 18 mei 1940 is het eerste bewaarde illegale blad in Nederland. Uit de beginzin is op te maken dat er op 15 mei een eerste bericht is verschenen. Auteur was de 48-jarige Bernhard IJzerdraat uit Schiedam, die zich al vóór de oorlog tegen het nationaalsocialisme keerde. Hij had Rotterdam zien branden en ging een dag later tot actie over met zijn handgeschreven bericht. De bedoeling was dat lezers van het bericht het zouden overschrijven en doorgeven aan betrouwbare kennissen. De naam Geuzen nam hij over van het verzet tegen de Spanjaarden in de tachtigjarige oorlog.