14 mei 1940

De angst voor een zogenaamde Vijfde Kolonne zat er diep in en ook de legertop geloofde dat er groepen waren die op arglistige wijze de Duitsers hielpen. Overal had men echte parachutisten zien landen en daarnaast deden de meest vreemde verhalen de ronde, bijvoorbeeld over Duitse parachutisten, die als nonnen waren verkleed. Politieagenten en soldaten reageerden nerveus op elk bericht, waar of niet waar en er werd vaak volstrekt overbodig geschoten. De Bekendmaking van de regering waarin burgers verboden werd om ‘met den wapenen aan den strijd deel te nemen’ komt nu natuurlijk enigszins overdreven over.