26 juni 1940

Rijkscommissaris Seyss-Inquart had bij zijn installatierede in Den Haag een verzoenende toon aangeslagen, waarbij hij uitlegde dat er helemaal geen vijandschap bestond tussen de Germaanse broedervolkeren. Dat werd niet door iedereen zo gevoeld en met name tussen NSB’ers en anti-Duitse Nederlanders vonden regelmatig opstootjes en vechtpartijen plaats. Noch de Nederlandse, noch de Duitse autoriteiten waren hier blij mee, want het bewaren van rust en orde stond nog steeds bij beiden voorop. De 29e verjaardag van Prins Bernhard, die op zaterdag 29 juni zou vallen, werd als een potentieel rust en ordeprobleem gezien en in de Bekendmaking van de burgemeester van Ede komt dat duidelijk naar voren.