14 mei 1940

De ontgoocheling was groot toen bleek dat Koningin Wilhelmina en de ministers besloten hadden ‘den zetel der Regeering naar elders te verplaatsen.’ Het strijdtoneel rond Rotterdam liep dramatisch af, omdat de verdediging in Rotterdam feller was dan verwacht. De Duitsers zaten er vast en die 14e mei riep de Duitse commandant de hulp in van de Luftwaffe, die met een kort bombardement de oude binnenstad verwoeste en ruim negenhonderd slachtoffers maakte. Winkelmans Proclamatie liep achter op de feiten en was nog vol optimisme, maar of de lezers hem geloofden, blijft de vraag.