Het NIOD is een kennis- en informatiecentrum over oorlog, Holocaust en genocide. Het instituut is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Directie:

Algemeen directeur: Prof. dr. Frank van Vree
Directeur Onderzoek (adjunct-directeur): Prof. dr. Peter Romijn
Hoofd Collecties & Diensten: Drs. Victor-Jan Vos

Onderzoek:

De afdeling Onderzoek is verantwoordelijk voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zorgt de afdeling Onderzoek ervoor dat de onderzoeksresultaten via lezingen, congresdeelnames, workshops en publicaties zowel nationaal als internationaal worden verspreid.

Hoofd Onderzoek: Prof. dr. Peter Romijn

Collecties & Diensten:

De afdeling Collecties & Diensten zorgt voor het beheer en de toegankelijkheid van de archieven, de collecties en de bibliotheek. Tevens is de afdeling Collecties & Diensten verantwoordelijk voor de online services van het NIOD en de dienstverlening op de studiezaal.

Hoofd: Drs.Victor-Jan Vos

Holocaust- en Genocidestudies:

De afdeling Holocaust- en Genocidestudies houdt zich bezig met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek naar de Holocaust en andere genocides. Ook verzorgt de afdeling in aansluiting hierop het mastertraject Holocaust- en Genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoofd: Prof. dr. Nanci Adler

Algemene zaken:

De afdeling Algemene zaken is verantwoordelijk voor de financiën, personele zaken, facilitaire dienstverlening, ICT, het gebouwbeheer en secretariële zaken.

Hoofd: Prof. dr. Frank van Vree

Communicatie en Voorlichting:

De afdeling Publiek en Communicatie adviseert de directie en medewerkers over de communicatiestrategie bij diverse werkzaamheden. Daarnaast onderhoudt de afdeling contacten met de pers en is zij verantwoordelijk voor het initiëren en organiseren van publieksactiviteiten.

Teamleider: Drs. Marjon van der Veen

Wetenschapscommissie

De Wetenschapscommissie van het NIOD bestaat uit de volgende leden:

 • Prof. Dr. Nico Schrijver (voorzitter)
  Hoogleraar Internationaal Publiekrecht, Universiteit Leiden
 • Prof. Dr. Berber Bevernage
  Associate professor of historical theory, Universiteit Gent
 • Prof. Dr. Susan Legêne
  Hoogleraar politieke geschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Dr. Liesbeth van de Grift
  Universitair hoofddocent Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, Universiteit Utrecht

Privacyverklaring

Het NIOD vindt uw privacy belangrijk. Het NIOD is een van de instituten van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW). In de privacyverklaring van de KNAW leest u welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

Privacybeleid

De KNAW is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens. De KNAW wil dat één ieder van wie persoonsgegevens door haar worden verwerkt erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige wijze geschiedt. De KNAW verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 16 mei 2018.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar info@niod.knaw.nl