Bart, Jonas en Stan, leerlingen van het Oosterlicht College in Nieuwegein, interviewden mevrouw R-M.

We vroegen mevrouw M. waarom het voor haar belangrijk en waardevol is om interviews te geven en  jongeren te vertellen over de oorlog. Ze zei toen dat het ze het  belangrijk vindt dat wij inzien dat iedereen gelijkwaardig is, ook al denkt en doet iemand niet hetzelfde – als je maar niet discrimineert. Ze zei: “ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je elkaar tolereert. Ik denk dat tolerantie het enige is dat je moet onthouden. Dat je niet mensen apart zet, de schuld van iets geeft, uitroeien, dat je meent dat ze er niet horen te zijn. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Iedereen heeft dezelfde rechten. Er kan niet opeens iemand zijn die zegt dit mag jij niet doen of dat mag jij niet doen. Ik voel me wel eens schuldig als ik dit verhaal vertel; jongens het gebeurt nog steeds, op precies dezelfde manier, kinderen die van hun ouders gescheiden worden, ouders vermoord. De geschiedenis herhaalt zich. De mensen leren er niets van. Ik weet dat mijn zoon toen hij een jaar of acht was van school kwam en zei: ”Het was ook geen wonder dat er zo naar Joden gekeken wordt want de Joden hadden Jezus opgehangen.” Ik zei: ”Dat meen je niet.” Dus ik ben toen naar die school gegaan en toen zei hij de meester dat hij het misschien wat verkeerd verteld had. Dat was in 1966. Het is zo dom om andere mensen zomaar de schuld te geven. Het is heel belangrijk dat mensen denken aan wat er gebeurd is en het verleden herdenken.”

Klik hier voor het volledige interview

Leerlingen van het Oosterlicht College in Nieuwegein