Uitgelicht onderzoek

Het boek Berooid. De beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945 beschrijft de inspanningen van de Nederlandse overheid om de joden, die tijdens de oorlog van al hun eigendommen waren beroofd, hun bezittingen terug te geven.

Het fouilleren van een Duitse gevangene in Soest. De spullen die hij heeft gestolen liggen uitgestald

Onderzoeker: dr. G. Aalders
Looptijd: tot 2001
Publicatie: Berooid. De beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945 (Amsterdam; Boom uitgevers 2001).

Meer informatie:

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de Nederlandse joden systematisch van al hun bezittingen beroofd. Na de oorlog was het de taak van de regering om zoveel mogelijk van die eigendommen te restitueren. Dit zogenaamde rechtsherstel bereidde de regering in ballingschap al tijdens de oorlog voor. Dit boek schetst de achtergronden, voorbereidingen en uitvoering van het rechtsherstel dat in 1945 begon en pas in 1971 zou eindigen.

De auteur gaat diep in op de dubieuze rol van de effectenbeurs en de banken. Verder komt uitgebreid de restitutie van kunst ter spraken en de schandalen die daarmee gepaard gingen. Aalders analyseert het Nederlandse overheidsbeleid vlijmscherp. Berooid geeft openheid van zaken over de harde compensatieonderhandelingen van de joodse organisaties met de banken en de Amsterdamse effectenbeurs.