Uitgelicht onderzoek

Weest manlijk, zijt sterk. Pim Boellaard 1903-2001. Het leven van een verzetsheld is een biografische studie over een vooraanstaand verzetsman en ex-concentratiekampgevangene, die na de oorlog een bindende factor zou zijn bij herinnering en herdenking.

Verzetsman Pim Boellaard kort na zijn bevrijding uit Dachau

Onderzoeker: dr. Jolande Withuis
Looptijd: 2006-2007
Publicatie: Weest manlijk, zijt sterk. Pim Boellaard 1903-2001. Het leven van een verzetsheld (Amsterdam; de Bezige Bij 2008)

Meer informatie

Pim Boellaard was een fameus verzetsman en gewestelijk commandant van de Ordedienst (OD). In september 1941 - toen tal van OD'ers werden gepakt - slaagde hij er in te ontvluchten. Daardoor ontkwam hij aan het lot van zijn medestrijders, die na het eerste OD-proces werden gefusilleerd. Op 5 mei 1942 werd Boellaard na verraad toch gearresteerd, waarna hij gevangen zat in achtereenvolgens Scheveningen, Haaren, Amersfoort, Natzweiler, Dachau-Allach en Dachau.

In dit portret staan thema's van algemeen belang centraal. Vanuit een levensbeschouwelijke motivatie besloot Boellaard tot verzet tegen de bezetter en vanuit dat standpunt gaf hij tijdens en na zijn kampgevangenschap voorrang aan de samenhang tussen de (ex-)gevangenen ondanks hun enorme sociale, politieke en religieuze verschillen. Het portret geeft een uitgebreide schets van Boellaards voorgeschiedenis.

Na tot op zeer hoge leeftijd actief betrokken te zijn geweest bij tal van zaken, stierf Pim Boellaard op 27 januari 2001. Hij was 97 jaar oud. De verzetsman liet bij zijn overlijden een aanzienlijke hoeveelheid papier na. Geannoteerde boeken over de oorlog van hem en zijn medegevangenen; fotoalbums inzake familie en oorlog; brochures, pamfletten, brieven en notities over zijn naoorlogse activiteiten en officiersboekjes van vele generaties terug. Dankzij de inspanningen van Boellaards zoon is het gelukt om dit belangwekkende materiaal veilig te stellen en te inventariseren. Withuis heeft dit materiaal gebruikt als fundament voor dit portret.